Điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show 2023 dành cho doanh nghiệp

Những điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show

Các doanh nghiệp, đơn vị cần nắm rõ điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show. Điều này làm cho doanh nghiệp tham dự sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn trong công tác chuẩn bị và trưng bày sản phẩm tại gian hàng Cafe Show.

10 điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show 2023

Những điều khoản tham chiếu

Điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show đầu tiên là cần nắm các thuật ngữ “Nhà triển lãm” sẽ bao gồm tất cả những nhân viên, đối tác, công ty hoặc cá nhân được phân công và phân bổ trong không gian gian hàng cho mục đích của triển lãm. Thuật ngữ “Nhà tổ chức” có nghĩa là “read exhibitions” và “exporum”. Thuật ngữ “Triển lãm” có nghĩa là “Triển lãm Quốc tế Cafe Show 2023”.

Cách thức phân phối không gian trưng bày 

Ban tổ chức sẽ phân bổ không gian phù hợp với tính chất của cuộc triển lãm hoặc theo cách phù hợp. Ban tổ chức có quyền thực hiện các thay đổi không gian được phân bổ cho Nhà triển lãm bất cứ lúc nào trước khi bắt đầu xây dựng triển lãm nếu nằm trong hoàn cảnh buộc phải yêu cầu thay đổi. Điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show của doanh nghiệp là cần tuân theo những điều kiện hợp lý của Ban tổ chức, những thay đổi như vậy sẽ theo quyết định của Ban tổ chức. Nếu có trường hợp thay đổi này thì Nhà triển lãm sẽ không phải bồi thường.

Các loại thủ tục và thanh toán

Trong bản hợp đồng sẽ được thiết lập và có hiệu lực ngay sau khi nộp và điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show là doanh nghiệp cần đóng 20% tổng phí tham gia dưới dạng tiền đặt cọc phải được thanh toán ngay khi hợp đồng được nộp. 30% tổng phí phải được thanh toán trước ngày 28 tháng 2 năm 2023. 50% còn lại của tổng phí phải được thanh toán trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Phí chuyển tiền và hoa hồng ngân hàng trung gian phải được thanh toán bởi các nhà triển lãm.

Công đoạn lắp đặt và tháo dỡ gian hàng

Việc lắp đặt và tháo dỡ gian

hàng của các triển lãm phải đảm bảo đúng điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show được hoàn thành trước khoảng thời gian mà Ban tổ chức quy định. Sau khoảng thời gian Ban tổ chức quy định thì các nhà triển lãm sẽ bồi thường lại cho Ban tổ chức đối với bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do sự chậm trễ hoặc gây ra thiệt hại đối với Phòng triển lãm.

thi công lắp dựng gian hàng triển lãm

Về công tác bảo hiểm, an ninh và an toàn

Khai tham dự các đơn vị tham gia triển lãm được yêu cầu việc đăng ký cam kết mọi rủi ro trong chính sách bảo hiểm đối với tất cả các thiết bị và sản phẩm trong không gian trưng bày triển lãm cũng như trong quá trình lắp đặt và tháo dỡ, đây là điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show bắt buộc doanh nghiệp cần làm. 

Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, trộm cắp hoặc hư hỏng nào đối với bất kỳ vật phẩm nào thuộc về phí đơn vị tham gia triển lãm. Vật liệu được sử dụng trong quá trình thi công gian hàng triển lãm và trưng bày phải được chống cháy và phù hợp theo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy của địa phương. Ban tổ chức có quyền hạn chế bất kỳ công trình xây dựng hoặc trình diễn nào gây nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn.

Phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức và đơn vị tham dự

Các doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ cung cấp những mô tả về các cuộc triển lãm của họ trước khi xây dựng các cuộc triển lãm và đảm bảo rằng sẽ tuân thủ đúng các quy định và hạn chế về thiết kế và hoạt động của gian hàng. Các nhà triển lãm cũng sẽ đồng ý cung cấp cho Ban tổ chức những thông tin cần thiết để hỗ trợ việc quảng bá tổng thể của Ban thư ký Cafe Show 2023.

Điều kiện khi sử dụng không gian triển lãm

Các doanh nghiệp tham gia triển lãm nhất định phải tuân thủ đúng điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show về các dòng sản phẩm đã đăng ký và giới thiệu gian hàng với các nhân viên có thẩm quyền trong giờ mở cửa của Triển lãm. Các hoạt động của Nhà triển lãm sẽ được giới hạn trong giới hạn gian hàng của Nhà triển lãm. Đảm bảo các sản phẩm trưng bày sẽ nhất quán với chủ đề của Triển lãm và Ban tổ chức có quyền hạn chế các vật trưng bày, điều này có thể gây ra sự không phù hợp với đặc điểm chung của Triển lãm.

sử dụng không gian trưng bày

Đảm bảo đầy đủ trách nhiệm pháp lý

Các bên tham gia sẽ cùng đồng ý với điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show rằng Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Đơn vị triển lãm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát tài sản nào của Đơn vị triển lãm hoặc đối với thương tích cho người trong bất kỳ trường hợp nào.

Vi phạm hợp đồng và không hoàn tiền

Trong trường hợp đơn vị tham gia trưng bày tại triển lãm từ chối sử dụng tất cả hoặc một phần dự phòng được phân bổ hoặc Nhà triển lãm mặc định thanh toán, Ban tổ chức sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Ngoài ra, phí gian hàng sẽ không được hoàn lại. Nếu Nhà triển lãm rút khỏi sự tham gia mà không có sự chấp thuận của Ban tổ chức, khoản thanh toán mà Nhà triển lãm đã thực hiện sẽ không được hoàn trả.

Giải quyết các tranh chấp tại khu vực diễn ra triển lãm

Bất kỳ tranh chấp, khác biệt hoặc câu hỏi nào phát sinh giữa Ban tổ chức và Đơn vị triển lãm liên quan đến việc xây dựng và thực hiện điều kiện tham gia triển lãm Cafe Show này hoặc vi phạm các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ được giải quyết theo Quy tắc trọng tài thương mại của Ủy ban trọng tài thương mại. Phán quyết của trọng tài trên sẽ là cuối cùng và ràng buộc đối với cả hai bên.

>> Xem thêm: Những doanh nghiệp tham gia triển lãm Cafe Show

Các bài viết liên quan